Anasayfa 2018-07-14T11:33:41+00:00

Bir İnsanın Başına Gelebilecek En Büyük Felaket, Hayal Kuramaması,  Hayallerinin Olmaması, Hayallerinin Peşinden Gitmemesidir… Uğur Ayan – Ali Tepeci

Dersevi Eğitim Kurumları genç iki  matematik öğretmeninin hayalleri ile Pendik İlçemizde yeşermiş, her sene yaklaşık 400 öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesinde özel öğretim kursu bünyesinde yardımcı olmuş, bu çerçevede büyük başarılara imza atmıştır.

Dersevi kurucuları  hayallerini daha da  büyüten ve genişleten vizyonla okullaşma kararı almış, bu çerçevede sınırsız hayallerini geleceğimizin teminatı   olan çocuklarımıza aktarmak için yola çıkmışlardır.

Nasıl bir eğitim istiyoruz sorusunun cevabı,  nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz da gizlidir.

Bizim çocuklarımızın çağın gereksinimlerine cevap verecek donanım ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bir yandan da geçmişiyle olan kültürel bağını kopartmadan, kendi öz kültürüne yabancılaşmadan özenen değil özenilen bir insan modeli olmalıdır.

ÇOCUKLARIMIZIN YETENEK –İLGİ HARİTALARI ÇIKARTILIYOR.

Bir ülkenin en büyük sermayesi insan yeteneğidir . Ülkemizde , bir çok çocuk yeteneklerinin farkında olmadan ve rastgele kararlarla kendine bir gelecek oluşturmaktadır. Oysa eğitimle ilgili bilimsel gerçekler ve dünyadaki gelişmeler yeteneklerin çok daha önemsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Her  çocuğun yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı vardır. Bu çerçevede okulumuzda   Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi  Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Oktay AYDIN tarafından geliştirilen ‘yetenek haritası ve akademisi projesi’ uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında; öğrencilerin yetenek ve ilgi alanları tanıyarak gelişimini desteklemek, akademik başarılarını artırmak, yetenek gelişimlerini destekleyerek riskli davranışlarını azaltmak amaçlanmıştır.

YETENEK VE İLGİ ALANLARI

 • Sözel – Dil Yeteneği
 • Mantıksal-Matematik Yeteneği
 • Görsel-Uzansal Yetenek
 • İşitsel-Müzikal Yetenek
 • Sosyal-Kişilerarası İletişim Yeteneği
 • Kişisel-Özedönük Yetenek
 • Bedensel-Kinestetik Yetenek
 • Doğa Yeteneği

Bu çalışma kapsamında okulumuzun yetenek haritasına göre yetenek programları açılır , okul dışı saatlerde uygulama yapılır , baskın alanlar esas alınarak öğrenciler programlara yönlendirilir, programlara katılım gönüllülük esasına göre olur .

 • YETENEK HARİTASI

 • YETENEK AKADEMİSİ

 • YETENEK ÜRÜNLERİ

Kurumumuz;

Eğitim, doğumla başlayıp hayat boyu devam eden bir süreçtir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temelleri ise ilk altı yaşta yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartlarının sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar.             

Erken çocukluk dönemi” çocuğun gelişiminde, kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temelinin  atıldığı kritik bir dönemdir.  Erken çocukluk eğitimi ilk olarak aile de başlar. Aileden sonra, okul öncesi eğitim kurumları çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi desteklemektedir.

Sınıflarımızda öğrenme etkinlikleri, öğrencilerimizin yaşantılarına dayalı ve anlayabilecekleri şekilde yapılandırılır. Dersevi eğitim kurumlarında, öğrencilerimizin, kendi dünyalarını gözlemleyebilecekleri, veriler toplayabilecekleri, sonuçlar üretebilecekleri öğrenme fırsatları sunulmaktadır.

Oyun çocuğun kendisini ifade etmesidir. Oyun sonucu düşünülmeden yapılan hareketlerdir.  Oyun çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimleri ile öğrenmesi yöntemidir.  Oyun çocuğun işidir.  Okulumuz, sadece öğrencilerinin değil tüm okul çağındaki çocukların günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmesini misyon edinmiştir.

Öğrencilerimizin öz güvenlerini geliştirmeleri, onların bağımsız davranabilmeleri ve sorumluluk anlayışı geliştirmeleri açısından son derece önemlidir. Öğrencilerimizin  sorun çözme becerileri edinmeleri ve öğrenmenin keyfini, heyecanını keşfetmelerini sağlamak temel amacımızdır. Öğrencilerimiz, okul çalışmaları sonucunda, bağımsız çalışmayı ve başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duymayı öğrenirler.

Okulumuz; günümüz toplumunda öğrencilerimizin rekabet edebilecekleri becerileri kazandırabilme,  bu temel becerileri geliştirebilme misyonu ile yola çıkmıştır. Başarılı ülkelerin  sırrı  araştırma temelli öğretim yöntemleri kullanmaları ve öğrencinin öğrenme isteğini canlı tutuyor olmalarında saklıdır.

Önümüzdeki yılların hangi meslek gruplarını doğuracağını bilemeyiz, bundan dolayı çocuklarımızı becerileri yönünden geliştirmek zorundayız. Bu amaçla değişen koşulları doğru yönetmeyi kolaylaştıran, yaratıcılık ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi kişilerin öz yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim sistemi kurgulanmaktadır.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda amacımız öğrencinin akademik başarısının yanında sosyal ve bireysel gelişimlerini ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemeyi öğretmektir. Bu çerçevede aileler ile sürekli iletişimde olarak okul aile ilişkisini canlı tutmak ayrıca ailenin sürekli okuldan haber almasını sağlamak okulumuzun başlıca misyonudur .

Bu amaçlar doğrultusunda danışman öğretmenlerimiz öğrencileriyle bireysel ve gerekli koşullarda toplu görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde danışman öğretmenler öğrencilerin okul ve ders durumlarını, deneme sınavları başarılarını değerlendirir. Öğrenciler ile hedef puanlar belirler ve bu puanlara ulaşıp, ulaşamama sebeplerini değerlendirirler.

Aynı zamanda öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yaşadıkları tüm sıkıntıları dinlenir ve gerekli koşullarda diğer birimlere yönlendirerek destek alınması sağlanır. Öğretmenlerimiz rehber öğretmen ile sürekli iletişim halinde olarak neler yapacakları ile ilgili planlamalar yapar.

Dersevi eğitim merkezinin amacı, öğrencilerin kendisini keşfetmeyi bilen, sorgulayıcı, bilimsel veriler ışığında gelişen bireylerin, sosyal ve bireysel gelişimleriyle birlikte yaşama hazır olmalarını sağlamaktır. 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazanan donanımlı bireyler olma yolunda adım atmalarını sağlamaktır.

Lise öğrencileri toplumun nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için yetiştirilir. Aldıkları İngilizce eğitimi ile bilim dili olan İngilizceyi daha iyi kullanarak dünyadaki bilimsel gelişmeleri daha yakından izlemeleri ve dolayısı ile eğitimlerinin ilerleterek yurt dışında da eğitimlerini devam ettirecek duruma gelmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerin hızlı bir gelişim dönemi olan ergenlik çağının gelişim görevlerinin de yerine getirilmesi beklenmektedir. Öğrenciler bu beklentileri karşılamanın yanı sıra, sınıflarda başarılı olmak, iyi arkadaşlık kurmak gibi sosyal gelişim özelliklerini içeren davranışları göstermek belirli bir yer edinmek isteyebilirler. Dersevi ailesi olarak öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini üst düzeyde sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin duygusal bağımsızlığını kazanma ve kendisi ile ilgili önemli kararları kendi başına verme, cinsel rolünü kabullenme ve bu role uygun davranış örüntüleri geliştirme, kendi dünyası içinde kabul görme ve arkadaşlık, işbirliği, liderlik yeteneklerini geliştirebilme, çatışan değerleri uzlaştırma ve kendi yaşına uygun bir yaşam felsefesi geliştirebilme, öz kimliğine ulaşma ve bunu kabullenme gibi davranışlarını olumlu geliştirilmesi yönünden programlar geliştirilmiştir.

Ergenlikle başlayan hızlı büyüme gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter. Soyut kavramları daha iyi anlar ve kullanır. İlgi alanı genişler ve çeşitlilik kazanır. İleride seçeceği meslekle ilgili konulara eğilir. Bir şeyler yapmak, başarılı olmak eğilimi çok güçlenmiştir. Dersevi Eğitim Kurumları, gencin kendi dünyasını şekillendirme evresinde iyi bir gelecek sağlamak, sağlıklı bir çevrede yetişmesine rehberlik etmeyi  amaçlamaktadır.

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

Kampüsümüz

Dersevi Eğitim Kurumları genç iki  matematik öğretmeninin hayalleri ile Pendik İlçemizde yeşermiş, her sene yaklaşık 400 öğrencinin hayallerini gerçekleştirmesinde özel öğretim kursu bünyesinde yardımcı olmuş, bu çerçevede büyük başarılara imza atmıştır.

Dersevi kurucuları  hayallerini daha da  büyüten ve genişleten vizyonla okullaşma kararı almış, bu çerçevede sınırsız hayallerini geleceğimizin teminatı   olan çocuklarımıza aktarmak için yola çıkmışlardır.

Nasıl bir eğitim istiyoruz sorusunun cevabı,  nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz da gizlidir.

Bizim çocuklarımızın çağın gereksinimlerine cevap verecek donanım ve yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bir yandan da geçmişiyle olan kültürel bağını kopartmadan, kendi öz kültürüne yabancılaşmadan özenen değil özenilen bir insan modeli olmalıdır.

Devamı

Dersevi Ailesine Sende Katıl!

E-mail bültenlerine abone olarak kurum hakkındaki son haberler anında mailine düşsün.

New Courses

İletişim

Bahçelievler Mh. Battalgazi Cd. Tarabya Sk. No:1 Pendik İstanbul

Phone: 0216 390 57 50

Mobile: 0216 390 57 50 / 0544 337 73 84